Past uw beleggingsportefeuille binnen het voor u vastgestelde risicoprofiel?
Doe de toets!
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft in mei 2016 de Risicometer Beleggen geïntroduceerd.
De Risicometer Beleggen biedt een standaardbenadering voor het berekenen van het beleggingsrisico en een uniforme grafische weergave van het beleggingsrisico.
Voor de berekening worden de, in het rapport VBA Risicostandaarden Beleggingen, aanbevolen risicoparameters (standaarddeviaties en correlaties) gehanteerd.

De Risicometer Beleggen dient ter verbetering van de onderlinge vergelijkbaarheid van risicoprofielen die worden aangeboden door de verschillende beleggingsdienstverleners.

Met risicoprofieltoets.nl kunt u voor een individuele beleggingsportefeuille de stand van de Risicometer Beleggen berekenen.

Vervolgens kunt u bepalen of het beleggingsrisico van uw individuele portefeuille valt binnen de bandbreedte van het door uw beleggingsdienstverlener gehanteerde risicoprofiel.

Klik hier voor een voorbeeld van de toepassing van risicoprofieltoets.nl.

Maak nu de berekening.updated 18 januari 2020
Categorienr. Beleggingscategorie Belegd bedrag of %
1 Liquiditeiten
2 Staatsleningen euro AAA-AA
3 Staatsleningen EMU
4 Staatsleningen opkomende markten (harde valuta)
5 Staatsleningen opkomende markten (lokale valuta)
6 Investment grade bedrijfsobligaties euro
7 Investment grade bedrijfsobligaties niet-euro
8 Hoogrentende bedrijfsobligaties (wereldwijd)
9 Aandelen ontwikkelde markten
10 Aandelen opkomende markten
11 Beursgenoteerd vastgoed
12 Hedge funds
13 Grondstoffen
Disclaimer
Copyright © risicoprofieltoets.nl Alle rechten voorbehouden.