Risicoprofieltoets.nl
Juridische informatie
Disclaimer

De website Risicoprofieltoets.nl, hier na te noemen "de website", is uitsluitend bedoeld ter informatie.

De informatie heeft een algemeen karakter en is niet bedoeld als een door Risicoprofieltoets.nl geformuleerd advies inzake een specifieke situatie of bepaald probleem.

De informatie op de website kan nooit worden beschouwd als een vervanging van professioneel advies.

Het wordt u ten strengste afgeraden om uitsluitend op basis van de informatie op de website actie te ondernemen.

Hoewel de informatie op de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en Risicoprofieltoets.nl van oordeel is dat de informatie een juiste weergave van de stand van zaken is ten tijde van de publicatie op de website, kan Risicoprofieltoets.nl en zijn eigenaar geen garantie geven dat deze informatie te allen tijde juist en/of volledig is en dat ook zal blijven.

Risicoprofieltoets.nl en zijn eigenaar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van het gebruik van (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op, of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de website.

Hoewel het streven van Risicoprofieltoets.nl erop is gericht de website continu toegankelijk te laten zijn, kan Risicoprofieltoets.nl en zijn eigenaar geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van het feit dat de website om welke redenen dan ook, op enig moment niet beschikbaar is.

De website kan bovendien door Risicoprofieltoets.nl of zijn eigenaar buiten gebruik worden gesteld (tijdelijk of definitief) zonder voorafgaande aankondiging.

Risicoprofieltoets.nl en zijn eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van via de website bezochte websites van derden.

Copyright © Risicoprofieltoets.nl Alle rechten voorbehouden.